El fons de l'APEPC  


 
Col·lecció: SEGRELLES
Títol: Als 5 anys vol matar el dimoni. (002)
Josep amb 5 anys, vol matar el dimmoni, símbol del mal.