El fons de l'APEPC  


 
Col·lecció: SEGRELLES
Títol: El dimoni intenta llençar-lo al pou. (004)
El dimoni, el mal, intenta llençar Josep a un pou.