El fons de l'APEPC  


 
Col·lecció: SEGRELLES
Títol: A Montserrat. (006)
Passà uns mesos a Montserrat acompanyant el bisbe Gaspar de la Figuera.