El fons de l'APEPC  


 
Col·lecció: SEGRELLES
Títol: Calassanç Pacificador. (008)
Mn. Calassanç intervé i pacifica dues famílies enfrontades per un rapte.