El fons de l'APEPC  


 
Col·lecció: SEGRELLES
Títol: Cridat a ocupar-se dels nens pobres. (010)
Mn. Josep troba un grup de vailets barallant-se i se sent cridat a educar-los.