El fons de l'APEPC  


 
Col·lecció: SEGRELLES
Títol: Ensenya als nens del carrer el senyal de la Creu. (011)
El P. Josep ensenya el senyal de la Creu.