El fons de l'APEPC  


 
Col·lecció: SEGRELLES
Títol: Calassanç amb dos nens. (012)
El P. Josep amb dos nens: al·legoria de la vocació pedagògica calassància.