Escola Pia Sant Antoni
Inscripció a activitats
Intercanvi amb França - ESO
 
3r ESO - Intercanvi amb França


                                                                                                                               


Inscripció al servei de mitja pensió pel curs 2019/2020
 
Haureu de realitzar un pagament de 10€ per dia escollit. Les quotes de menjador es facturaran a mes vençut i segons els consums/dies reals consumits. Les inscripcions realitzades durant el mes en curs seran efectives a partir del mes següent de la inscripció i si voleu que el vostre fill/a es quedi el mes en curs haureu d'avisar a recepció i es facturarà com a dies esporàdics.


                                                                                                                               


© Escola Pia de Catalunya