Escola Pia Sant Antoni
Inscripció a activitats
Intercanvi amb Romania - 4t ESO / 1r Batx
 
Estada a Romania del 4 a l’11 d’abril.


                                                                                                                               


2n ESO - Mas Caballé (Girona)
 
Estada del 29, 30 i 31 de maig en el marc del treball de síntesi


                                                                                                                               


4rt ESO - Casa de colònies de Pineta - Bielsa (Huesca) - Pagaments
 
Estada a la casa de colònies de Pineta del 21 al 24 de maig


                                                                                                                               


Inscripció al servei de mitja pensió pel curs 2018/2019
 
Haureu de realitzar un pagament de 10€ per dia escollit. Les quotes de menjador es facturaran a mes vençut i segons els consums/dies reals consumits. Les inscripcions realitzades durant el mes en curs seran efectives a partir del mes següent de la inscripció i si voleu que el vostre fill/a es quedi el mes en curs haureu d'avisar a recepció i es facturarà com a dies esporàdics.


                                                                                                                               


Inscripció a l'acollida matí i/o tarda pel curs 2018-2019
 
Haureu de realitzar un pagament de reserva/inscripció de 10€ per activitat. Les quotes es facturaran a primers de mes i en l'última quota del mes de juny de 2019 es farà la devolució de la reserva. Les inscripcions realitzades durant el mes en curs seran efectives a partir del mes següent de la inscripció i si voleu que el vostre fill/a es quedi el mes en curs haureu d'avisar a recepció i es facturarà com a dies esporàdics.


                                                                                                                               


© Escola Pia de Catalunya