Escola Pia Sant Antoni
Inscripció a activitats
Inscripció al servei de mitja pensió pel curs 2017/2018
 
Haureu de realitzar un pagament de 10€ per dia escollit. Les quotes de menjador es facturaran a mes vençut i segons els consums/dies reals consumits. Inscripcions per les altes de fixes al servei de menjador a partir de desembre obertes fins el dia 26/11.

                                                                                                                               


© Escola Pia de Catalunya