Escola Pia Sant Antoni
Inscripció a activitats
Sol·licitud de guixeta pel curs 2021-2022
 
La guixeta s'ofereix en règim de lloguer pel alumnes de 1r d'ESO fins a 2n de Batxillerat, durant el curs escolar. Té un preu de 50€ anuals. L'obertura de la guixeta es mitjançant una combinació secreta, que només la coneix l'usuari.

El nombre de guixetes és limitat i les sol·licituds seran ateses per ordre de reserva i s’ha d’estar al corrent de les quotes de l’Escola. UN COP ASSIGNADA LA GUIXETA NO ES POT INTERCANVIAR ENTRE L'ALUMNAT SENSE AUTORITZACIÓ DE SECRETARIA


                                                                                                                               


Inscripció al servei de mitja pensió, curs 2021/2022
 
Haureu de realitzar un pagament de 10€ per dia escollit. Les quotes de menjador es facturaran a mes vençut i segons els consums/dies reals consumits. Les inscripcions realitzades durant el mes en curs seran efectives a partir del mes següent de la inscripció i si voleu que el vostre fill/a es quedi el mes en curs haureu de comunicar-ho en l'enllaç que trobareu a l'apartat d'avisos d'Educamos i es facturarà com a dies esporàdics.


                                                                                                                               


© Escola Pia de Catalunya