Escola Pia Sant Antoni
Inscripció a activitats
Casal d'estiu (Setembre) - PETITS (de 3 a 6 anys),MITJANS (de 7 a 9 anys) i GRANS ( de 10 -14 anys )
 
Del 3 al 7 de setembre
Quan formalitzi la inscripció a l'activitat rebrà un correu electrònic amb el justificant de la inscripció. Reunió informativa, dijous 15 de maig a les 17:15h


+Informació                                                                                                             


Inscripció a l'acollida matí i/o tarda pel curs 2018-2019
 
Haureu de realitzar un pagament de reserva/inscripció de 10€ per activitat. Les quotes es facturaran a primers de mes i en l'última quota del mes de juny de 2019 es farà la devolució de la reserva.


                                                                                                                               


Inscripció al servei de mitja pensió pel curs 2018/2019
 
Haureu de realitzar un pagament de 10€ per dia escollit. Les quotes de menjador es facturaran a mes vençut i segons els consums/dies reals consumits.


                                                                                                                               


Sol·licitud de guixeta curs 2018-2019
 
La guixeta s'ofereix en règim de lloguer pel alumnes de 1r d'ESO fins a 2n de Batxillerat, per la totalitat d'un curs escolar (de setembre a juny). Té un preu de 50€ anuals. L'obertura de la guixeta es mitjançant una combinació secreta, que només la coneix l'usuari.

El nombre de guixetes és límitat i les sol·licituds seran ateses per ordre de reserva.


                                                                                                                               


© Escola Pia de Catalunya