Escola Pia Sant Antoni
Inscripció a activitats
Sol·licitud de guixeta pel curs 2019-2020
 
La guixeta s'ofereix en règim de lloguer pel alumnes de 1r d'ESO fins a 2n de Batxillerat, per la totalitat d'un curs escolar (de setembre a juny). Té un preu de 50€ anuals. L'obertura de la guixeta es mitjançant una combinació secreta, que només la coneix l'usuari.

El nombre de guixetes és límitat i les sol·licituds seran ateses per ordre de reserva.


                                                                                                                               


Inscripció al servei de mitja pensió pel curs 2019/2020
 
Haureu de realitzar un pagament de 10€ per dia escollit. Les quotes de menjador es facturaran a mes vençut i segons els consums/dies reals consumits. Les inscripcions realitzades durant el mes en curs seran efectives a partir del mes següent de la inscripció i si voleu que el vostre fill/a es quedi el mes en curs haureu d'avisar a recepció i es facturarà com a dies esporàdics.


                                                                                                                               


Inscripció a l'acollida matí i/o tarda pel curs 2019-2020
 
Haureu de realitzar un pagament de reserva/inscripció de 10€ per activitat. Les quotes es facturaran a primers de mes i en l'última quota del mes de juny de 2020 es farà la devolució de la reserva. Les inscripcions realitzades durant el mes en curs seran efectives a partir del mes següent de la inscripció i si voleu que el vostre fill/a es quedi el mes en curs haureu d'avisar a recepció i es facturarà com a dies esporàdics.


                                                                                                                               


© Escola Pia de Catalunya