Escola Pia Sant Antoni
Inscripció a activitats
Inscripció al servei de mitja pensió pel curs 2017/2018
 
Haureu de realitzar un pagament de 10€ per dia escollit. Les quotes de menjador es facturaran a mes vençut i segons els consums/dies reals consumits. Inscripcions per les altes de fixes al servei de menjador a partir de desembre obertes fins el dia 25/02.

                                                                                                                               


Intercanvi amb França - 3r d'ESO - (2n Termini)
 
3r ESO - Intercanvi amb França
Termini de pagament abans del 16 de març


                                                                                                                               


© Escola Pia de Catalunya