Escola Pia Sant Antoni
Inscripció a activitats
Inscripció preparació de les PAP 2020
 
Accés als Graus Universitaris d'Educació Infantil i Educació Primària, cal superar a més de les Proves d'Accés a la Universitat, les Proves d'Aptitud Personal que realitza la Generalitat de Catalunya al mes d'abril.


                                                                                                                               


© Escola Pia de Catalunya