Escola Pia Mataró
Inscripció a activitats
Matrícula Batxillerat Dual
 
Matrícula Batxillerat Dual


+Informació                                                                                                             


Ampolles aigua (Stainless Steel Bottle 500 ml)
 
+Informació                                                                                                             


PPA - Curs de preparació a la prova d'accés a grau superior
 
Per fer la reserva de plaça d'aquest curs cal fer el pagament previ, que no serà retornat en cas de voler-se donar de baixa. La realització del curs queda subjecte a tenir el mínim d'alumnes al grup per poder-se impartir. Contactarem més endavant amb vosaltres per aportar la documentació necessària per fer la matrícula.


+Informació                                                                                                             


ACTIC - Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació
 
Per fer la reserva de plaça d'aquesta formació cal fer el pagament previ, que no serà retornat en cas de voler-se donar de baixa. La realització de la formació queda subjecte a tenir el mínim d'alumnes al grup per poder-se impartir. Contactarem més endavant amb vosaltres per aportar la documentació necessària per fer la matrícula.


+Informació                                                                                                             


CFGS Condicionament físic - Reserva de plaça
 
Per fer la reserva de plaça d'aquest curs cal fer el pagament previ, que no serà retornat en cas de voler-se donar de baixa. La realització del curs queda subjecte a tenir el mínim d'alumnes al grup per poder-se impartir. Contactarem més endavant amb vosaltres per aportar la documentació necessària per fer la matrícula.


+Informació                                                                                                             


CFGS Desenvolupament d'aplicacions web & Digital Marketing
 
Per fer la reserva de plaça d'aquest curs cal fer el pagament previ, que no serà retornat en cas de voler-se donar de baixa. La realització del curs queda subjecte a tenir el mínim d'alumnes al grup per poder-se impartir. Contactarem més endavant amb vosaltres per aportar la documentació necessària per fer la matrícula.


+Informació                                                                                                             


© Escola Pia de Catalunya