Escola Pia Mataró
Inscripció a activitats
Grup Mou-te
 
Aportació trimestral Grup Mou-te.


                                                                                                                               


Camí de Calassanç 2023
 
Camí de Calassanç 2023


+Informació                                                                                                             


CFGS Condicionament físic - 2023/24
 
Per fer la reserva de plaça d'aquest curs cal fer el pagament previ, que no serà retornat en cas de voler-se donar de baixa. La realització del curs queda subjecte a tenir el mínim d'alumnes al grup per poder-se impartir. Contactarem més endavant amb vosaltres per aportar la documentació necessària per fer la matrícula.


+Informació                                                                                                             


CFGS Desenvolupament d'aplicacions web - 2023/24
 
Per fer la reserva de plaça d'aquest curs cal fer el pagament previ, que no serà retornat en cas de voler-se donar de baixa. La realització del curs queda subjecte a tenir el mínim d'alumnes al grup per poder-se impartir. Contactarem més endavant amb vosaltres per aportar la documentació necessària per fer la matrícula.


+Informació                                                                                                             


CFGS Tècnic en Educació Infantil ( TEI ) - 2023/24
 
Per fer la reserva de plaça d'aquest curs cal fer el pagament previ, que no serà retornat en cas de voler-se donar de baixa. La realització del curs queda subjecte a tenir el mínim d'alumnes al grup per poder-se impartir. Contactarem més endavant amb vosaltres per aportar la documentació necessària per fer la matrícula.


+Informació                                                                                                             


© Escola Pia de Catalunya