Escola Pia Terrassa
Inscripció a activitats
Inscripcions casal de Setembre 2021
 
Inscripcions pel casal d'estiu, de l'1 al 10 de setembre. Les inscripcions seran per setmanes senceres i en un mateix grup de convivència (matí, matí+dinar o matí+dinar+tarda).


+Informació                                                                                                             


© Escola Pia de Catalunya