Escola Pia Calella
Inscripció a activitats
Inscripció Extraescolar Programació i Robòtica 21-22
 
Inscripció extraescolar de programació i robòtica educativa del curs 21-22 - Pagament quota matrícula. Fins el 30 de juny, 40 euros. A partir de l'1 de juliol, 75 euros.


+Informació                                                                                                             


© Escola Pia de Catalunya