Escola Pia Calella
Inscripció a activitats
Obertura Inscripció Extraescolar 18-19 Programació i Robòtica Educativa
 
Inscripció extraescolar de programació i robòtica educativa del curs 18-19 - Pagament quota matrícula. Fins el 30 de juny, 40 euros. A partir l'1 de Juliol, 75 euros.


+Informació                                                                                                             


© Escola Pia de Catalunya