Escola Pia Terrassa
Inscripció a activitats
Inscripcions casal d'estiu 2021
 
Inscripcions pel casal d'estiu, del 28 de juny al 30 de juliol. Les inscripcions es faran per setmanes senceres i en un mateix grup de convivència (matí, matí+dinar o matí+dinar+tarda). A partir de 10 inscripcions hi haurà un 5% de descompte, i a partir de 20 un 10%


+Informació                                                                                                             


© Escola Pia de Catalunya