Escola Pia de Catalunya
Inscripció a activitats
Programa Beques FP
 
L'Escola Pia de Catalunya ofereix un programa de beques de Formació Professional amb la finalitat de facilitar l'accés a itineraris formatius mitjançant l'estudi de cicles de Grau Mitjà, de Grau Superior i també els Programes de Formació Inical o formacions ocupacionals.
Treballem, juntament amb d'altres institucions, per ajudar a aquests joves a fer realitat els seus somnis ja sigui per accedir al mercat laboral o per continuar estudiant.


+Informació                                                                                                             


© Escola Pia de Catalunya