Escola Pia Granollers
Inscripció a activitats
RESERVA ESPAI MIGDIA (DINAR) I/O TARDA ESPORÀDICA - CASALS D'ESTIU 22
 
S'ACCEPTARAN RESERVES PER DINAR I/O TARDA ESPORÀDICA FINS A LES 9.00H DEL MATEIX DIA DE LA RESERVA. L'HORARI DE L'ESPAI MIGDIA ÉS DE 13 a 15, EL DE TARDA DE 15 A 17H. EL COST ÉS DE 11€ PER MIGDIA I 6 € PER TARDA ESPORÀDICA RESERVADA. REALITZADA I ENVIADA LA RESERVA NO ES RETORNARÀ CAP IMPORT EN CAS DE BAIXA I/O ABSÈNCIA DE L'USUARI/A.


                                                                                                                               


© Escola Pia de Catalunya