Escola Pia Granollers
Inscripció a activitats
ACTIVITATS D'ESTIU - RESERVA ESPAI MIGDIA(DINAR) I/O TARDA ESPORÀDICA
 
S'ACCEPTARAN RESERVES PER DINAR I/O TARDA ESPORÀDICA FINS A LES 9.30H DEL MATEIX DIA DE LA RESERVA. L'HORARI DE L'ESPAI MIGDIA ÉS DE 13 a 15, EL DE TARDA DE 15 A 17H. EL COST ÉS DE 11€ PER MIGDIA I 9 € PER TARDA ESPORÀDICA RESERVADA. REALITZADA I ENVIADA LA RESERVA NO ES RETORNARÀ CAP IMPORT EN CAS DE BAIXA I/O ABSÈNCIA DE L'USUARI/A.


                                                                                                                               


MIGDIA (DINAR) ESPORÀDIC - CURS 2022-2023
 
L'Escola Pia Granollers us ofereix la possibilitat de contractar el servei de migdia (dinar) de forma esporàdica. S'acceptaran reserves pel mateix dia fins a les 10.00h. del matí.


                                                                                                                               


ACTIVITATS D'ESTIU 2023 - ESCOLA PIA GRANOLLERS
 
EL PAGAMENT DE LA INSCRIPCIÓ NOMÉS SERÀ VÀLID SI HA ESTAT ACCEPTADA LA INSCRIPCIÓ DEL/DE LA PARTICIPANT AMB EL CORREU DE CONFIRMACIÓ DE LA ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS D'ESTIU. El període de preinscripció és tanca el 12/05/2023 a les 23.59h. S'acceptaran preinscripcions fora de termini amb un recàrrec del 10% i fins omplir les places disponibles per a cada grup ja existent. El mínim per obrir un grup són 8 participants i el màxim 12. La inscripció serà vàlida quan s'hagi complimentat, enviat correctament el formulari, la documentació, REBUDA L'ACCEPTACIÓ DE LA PLAÇA i abonada la totalitat de la inscripció.


                                                                                                                               


© Escola Pia de Catalunya