Escola Pia Granollers
Inscripció a activitats
Lloguer de taquilles per ESO i 1r de BATX curs 24-25
 
Posem a disposició dels nois i noies la possibilitat de llogar una taquilla. És una opció voluntària de les famílies. L’escola no es responsabilitzarà de la pèrdua de qualsevol objecte de valor de l'alumnat. Les condicions del lloguer inclouen l’ús personal d’una taquilla des del mes de setembre de 2023 fins al juny de 2024. El pagament serà online des de la nostra pàgina web, hauran de fer constar els cognoms i nom de l'alumne/a i el curs i lletra a la que pertany. La data límit per fer el pagament és el 16 de setembre, inclòs. El preu és de 35€ anuals: 25€ del lloguer més 10€ de garantia, que es retornaran a final de curs, un cop retornada la clau. En cas de pèrdua de la clau, s’haurà de pagar l’import de la restitució d’una nova còpia.


                                                                                                                               


ACTIVITATS D'ESTIU 2024 - RESERVA ESPORÀDICA ESPAI MIGDIA I/O TARDA
 
S'ACCEPTARAN RESERVES PER DINAR I/O TARDA ESPORÀDICA FINS A LES 9.30H DEL MATEIX DIA DE LA RESERVA. L'HORARI DE L'ESPAI MIGDIA ÉS DE 13 a 15, EL DE TARDA DE 15 A 17H. EL COST ÉS DE 11,50€ PER MIGDIA I 9 € PER TARDA ESPORÀDICA RESERVADA. REALITZADA I ENVIADA LA RESERVA NO ES RETORNARÀ CAP IMPORT EN CAS DE BAIXA I/O ABSÈNCIA DE L'USUARI/A.


                                                                                                                               


Lloguer de taquiller per 2n de Batxillerat curs 24-25
 
Posem a disposició dels nois i noies la possibilitat de llogar una taquilla. És una opció voluntària de les famílies. L’escola no es responsabilitzarà de la pèrdua de qualsevol objecte de valor de l'alumnat. Les condicions del lloguer inclouen l’ús personal d’una taquilla des del mes de setembre de 2023 fins al juny de 2024. El pagament serà online des de la nostra pàgina web, hauran de fer constar els cognoms i nom de l'alumne/a i el curs. La data límit per fer el pagament és el 16 de setembre. El preu és de 25€ anuals.


                                                                                                                               


CASAL D'ESTIU - SETEMBRE 2024
 
INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS D'ESTIU DE L'ESCOLA PIA GRANOLLERS. El període general d'inscripció es va tancar el 13/05/2024 a les 23.59h. Actualment s'accepten inscripcions fins a omplir les places disponibles per a cada grup ja existent. El mínim per obrir un grup són 8 participants. La inscripció serà vàlida quan s'hagi complimentat, enviat correctament el formulari i abonada la totalitat de la inscripció. Les places són limitades i s'assignaran per rigorós ordre d'inscripció. A partir del 25/07/24 no es retorna cap import total o parcial si s’anul·la la inscripció o es deixa d’assistir al Casal. S’exceptuen les baixes per raons mèdiques. En aquests casos la sol·licitud de devolució haurà d’anar acompanyada del corresponent certificat mèdic i l'Escola valorarà la quantitat a retornar.


+Informació                                                                                                             


DARRER PAGAMENT ACTIVITATS ESTIU 2024 - ESCOLA PIA GRANOLLERS
 
El segon pagament cal realitzar-lo abans del dia 15 de juny a les 23.59h. S'accepten inscripcions i ampliacions a les activitats d'estiu fora de termini fins omplir les places disponibles per a cada grup ja existent. El mínim per obrir un grup són 8 participants i el màxim 12. La inscripció serà vàlida quan s'hagi complimentat, enviat correctament el formulari, la documentació, REBUDA L'ACCEPTACIÓ DE LA PLAÇA i abonada la totalitat de la inscripció.


                                                                                                                               


RESERVA PORTES OBERTES FAMÍLIES - ESPAI MIGDIA
 
Obrim les portes de l'Espai Migdia de l'Escola a les famílies interessades en conèixer de primera mà el funcionament d'aquest servei. La visita inclourà una breu passejada guiada per les instal·lacions i, tot seguit, el dinar, que compartirem durant un dels torns de menjador amb una de les persones responsables de l'espai migdia. Per poder donar l'oportunitat a participar al major nombre de famílies, només es permetrà una persona per família i dia sol·licitant. el màxim de persones per dia és de 4. L'hora d'inici de la visita serà a les 13.30h. del dia escollit en el calendari. S'ACCEPTARAN INSCRIPCIONS FINS A 48 ABANS DE LA DATA ESCOLLIDA.


+Informació                                                                                                             


INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2024-2025
 
INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I SECCIÓ ESPORTIVA PEL CURS 2024-2025 DE L'ESCOLA PIA GRANOLLERS. El període general d'inscripció es del 31/05/24 al 30/06/2024. La inscripció romandrà oberta per a les activitats amb places disponibles. La inscripció serà vàlida quan s'hagi complimentat, enviat correctament el formulari i abonada la totalitat de la inscripció. Les places són limitades i s'assignaran per rigorós ordre d'inscripció. A partir del 30/06/24 no es retorna cap import total o parcial si s’anul·la la inscripció o es deixa d’assistir.. S’exceptuen les baixes per raons mèdiques o per la impossibilitat de començar l'activitat per manca de quòrum.


+Informació                                                                                                             


© Escola Pia de Catalunya