Escola Pia Nostra Senyora
Inscripció a activitats
Pagament comiat alumnes 4t ESO - 21 de juny de 2019
 
Data inici inscripció 22 de maig 2019
Data fi inscripció 13 de juny 2019


                                                                                                                               


Pagament reserva plaça per 1r BATX dels alumnes 4t ESO
 
Data inici inscripció 13 de maig 2019
Data fi inscripció 26 de maig 2019


                                                                                                                               


Pagament roba cicles formatius branca sanitària
 


                                                                                                                               


Pagament reserva estada Grenaa (Dinamarca) 2019
 
Data inici inscripció 13 de maig 2019
Data fi inscripció 26 de maig 2019


                                                                                                                               


© Escola Pia de Catalunya