Escola Pia Sant Antoni
Inscripció a activitats
Sol·licitud d'armariet pel curs 2021-2022_3r Període
 
La guixeta s'ofereix en règim de lloguer pel alumnes de 1r d'ESO fins a 2n de Batxillerat, durant el curs escolar. Té un preu de 50€ anuals. L'obertura de la guixeta es mitjançant una combinació secreta, que només la coneix l'usuari.

El nombre de guixetes és limitat i les sol·licituds seran ateses per ordre de reserva. UN COP ASSIGNADA LA GUIXETA NO ES POT INTERCANVIAR ENTRE L'ALUMNAT SENSE AUTORITZACIÓ DE SECRETARIA


                                                                                                                               


Fitxes equips federats bàsquet - curs 2021/2022
 
Llicències equips federats bàsquet


                                                                                                                               


Inscripció al servei de mitja pensió, curs 2021/2022
 
Haureu de realitzar un pagament de 10€ per dia escollit. Les quotes de menjador es facturaran a mes vençut i segons els consums/dies reals consumits. Les inscripcions realitzades durant el mes en curs seran efectives a partir del mes següent de la inscripció i si voleu que el vostre fill/a es quedi el mes en curs haureu de comunicar-ho en l'enllaç que trobareu a l'apartat d'avisos d'Educamos i es facturarà com a dies esporàdics.


                                                                                                                               


Inscripció al servei FIX d'acollida matí i/o tarda pel curs 2021-2022
 
Haureu de realitzar un pagament de reserva/inscripció de 10€ per activitat. Les quotes es facturaran a primers de mes i en l'última quota del mes de juny de 2022 es farà la devolució de la reserva. Les inscripcions realitzades durant el mes en curs seran efectives a partir del mes següent de la inscripció i si voleu que el vostre fill/a es quedi el mes en curs haureu d'avisar a recepció i es facturarà com a dies esporàdics.


                                                                                                                               


© Escola Pia de Catalunya