Escola Pia Sant Antoni
Inscripció a activitats
Estada a Malta - 4t ESO - 2n Termini
 
Estada a Malta - 4t ESO - 2n Termini


                                                                                                                               


Estada a Malta -4t ESO - 3r Termini
 
Estada a Malta - 4t ESO - 3r Termini


                                                                                                                               


Inscripció al servei de mitja pensió - curs 2022/2023
 
Les quotes de menjador es facturaran a mes vençut i segons els consums/dies reals consumits.


                                                                                                                               


Inscripció al servei FIX d'acollida matí o tarda - curs 2022/2023
 
Les quotes es facturaran a primers de mes. Les inscripcions realitzades durant el mes en curs seran efectives a partir del mes següent de la inscripció i si voleu que el vostre fill/a es quedi el mes en curs haureu d'avisar a recepció i es facturarà com a dies esporàdics.


                                                                                                                               


© Escola Pia de Catalunya