Escola Pia Sant Antoni
Inscripció a activitats
Inscripció al servei FIX d'acollida matí i/o tarda pel curs 2021-2022
 
Haureu de realitzar un pagament de reserva/inscripció de 10€ per activitat. Les quotes es facturaran a primers de mes i en l'última quota del mes de juny de 2022 es farà la devolució de la reserva. Les inscripcions realitzades durant el mes en curs seran efectives a partir del mes següent de la inscripció i si voleu que el vostre fill/a es quedi el mes en curs haureu d'avisar a recepció i es facturarà com a dies esporàdics.


                                                                                                                               


© Escola Pia de Catalunya